Schenkingen en Nalaten­schap

Ook als u geen lid bent of als u meer wil schenken dan uw jaarlijkse toezegging is een bijdrage altijd welkom.  U kunt daarbij aangeven welk doel u daarbij voor ogen heeft.

Als u onze kerk deel wil laten maken van uw nalatenschap kan dat door een testament op te laten maken bij de notaris.

In een testament kunt u naast erfgenamen ook legatarissen aanwijzen: iemand of een instantie die een legaat ontvangt uit een erfenis. Een legaat is, anders dan een erfenis, een vastgesteld bedrag of bepaalde goederen, bijvoorbeeld een woning, perceel of kunstvoorwerp.

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat onze kerk een ANBI-status heeft, waardoor zij geen erfbelasting hoeft te betalen. Hierdoor komt 100% van het toegezegde bedrag of de ontvangsten uit de erfenis ten goede aan het werk van onze Kerk.

Neem voor meer informatie contact op met het Kerkelijk Bureau.