Geloof

Christelijk Geloof

Veel mensen denken dat geloof vooral betekent dat je bepaalde dingen ‘gelooft’, zoals dat God bestaat en dat Jezus over water heeft gelopen. Maar geloof is in de eerste plaats een manier van leven. Leven is namelijk een mooi, maar ook ingewikkeld avontuur. Er kan je van alles gebeuren en je moet allerlei keuzes maken. De vraag is dan van waaruit je leeft en waardoor je je laat leiden.

 

Vertrouwen

Het Bijbelse woord voor ‘geloof’ betekent namelijk ook vertrouwen. Wie gelooft, leeft dus in vertrouwen. In vertrouwen dat ons leven wordt gedragen door God. In vertrouwen dat ieder van ons er mag zijn. In vertrouwen dat God de goede macht is in onze wereld waardoor er altijd hoop en toekomst is.

 

Vader, Zoon en Geest

Het hart van het christelijk geloof is het geloof dat God zich aan ons laat kennen als Vader, Zoon en Geest. In God als Vader zien we God als de Bron van alles wat is en van wie wij zijn.

In Jezus de Zoon leren we God echter persoonlijk kennen en krijgen Gods liefde, trouw en rechtvaardigheid een gezicht. Christen zijn betekent dan ook leerling zijn van Jezus. Hij brengt ons in verbinding met God en met elkaar.

Daarbij worden we geholpen door Zijn Geest. De Geest is Gods aanwezigheid in ons, die ons van binnenuit verandert in een mens die zich niet meer laten leiden door zijn eigen ego, maar door liefde, zorgzaamheid, geduld.

Christen zijn is dan ook een proces waarbij je als mens groeit en verandert. Deze verandering is echter niet op jezelf gericht, maar op het dichterbij brengen van een wereld waarin Gods liefde, recht en vrede bloeien.

Hoop

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,
het resultaat.

Vaclav Havel

Tsjechisch schrijver, dissident, president

Waarom de kerk?

Natuurlijk kun je ook in je eentje in God geloven en een goed mens zijn. Maar als God liefde is, dan is God waar mensen in liefde met elkaar leven. De christelijke kerk is dan ook de plek waar we proberen Gods liefde handen en voeten te geven. We proberen om te zien naar elkaar en ons in te zetten voor de samenleving.

 

Uitdaging

Dat is soms best een uitdaging. Want de mensen liefhebben waar je van nature een klik mee hebt, is niet zo moeilijk, maar een gemeenschap vormen met veel verschillende mensen valt niet altijd mee. Ook in de kerk zijn er daarom irritaties en conflicten. De liefde is dan soms ver te zoeken. Tegelijkertijd zijn dat ook de momenten die ons het meeste leren om in liefde, vergeving, geduld en mildheid met elkaar te leven.

 

Verdieping

Bovendien verdiept het deelnemen aan een kerk je geloofsleven. Door samen te vieren, te praten en te leren kom je verder in het geloof en ontdek je vaak zomaar iets van God in een ander. Waar in de samenleving groepen vaak steeds meer van elkaar gescheiden zijn, is de kerk een plek die mensen van allerlei leeftijden en achtergronden met elkaar verbindt.

 

 

‘Als je gebed niet eens jezelf kan bewegen, zal het God ook zeker niet bewegen’.
Watchman Nee

‘Zoals geloven beminnen is, zo is beminnen bidden. Wie niet bidt, verliest zijn liefde voor het geloof’. 

Antoine Bodar

priester

Gebed

Een belangrijk onderdeel van geloof is het gebed. Bidden is je openen voor de liefde van God en  de transformerende kracht van Zijn Geest. Dat kan met woorden, maar ook door stilte in meditatie. 

Door regelmatig te bidden ontwikkel je een spiritueel ritme. Een regelmatig gebedsleven verandert de manier waarop je denkt en leeft. Het creëert nieuwe gewoonten in je hoofd en hart. Gebed opent je op een diepere manier voor de transformerende liefde van God. Je komt in Gods aanwezigheid en staat de Heilige Geest toe om in jou te bidden.

 

Hoe bid ik? 

In het gebed kun je God danken voor alles waar je blij mee bent. Door te bidden voor anderen ben je minder bezig met jezelf en ontwikkel je meer naastenliefde. Maar je mag ook voor jezelf bidden om wat je nodig hebt. 

Het is echter wel belangrijk dat je je realiseert dat het in het gebed niet gaat om je eigen wil. Het is juist de bedoeling dat wij ons afstemmen op wat God van ons wil. Bidden verandert dan ook niet zozeer God, maar bidden verandert iets in onszelf. Het geeft je kracht en hoop, maar maakt je ook minder op jezelf gericht.