Hulp

Diaconie

Van oudsher is de kerk een helper voor wie geen helper heeft. Via de diaconie ondersteunen we mensen die wat extra hulp nodig hebben op financieel of praktisch gebied. Dat doen we o.a. door het geven van stille hulp. In alle vertrouwelijkheid helpen we iemand waarbij de naam van diegene maar bij enkele mensen bekend is.

Ook is de diaconie actief betrokken bij de Voedselbank en het project Schuldhulpmaatje. Vanuit de Messiaskerk is er in de wintermaanden een inloophuis voor vluchtelingen.

De diaconie zet zich ook in voor vrede en gerechtigheid verder weg. We ondersteunen organisaties die opkomen voor mensenrechten of ontwikkelingshulp bieden.

Heb je zelf hulp nodig of ken je iemand die hulp nodig heeft? Neem dan contact met ons op.

 

 

Pastoraat

Soms zit je met levensvragen of loop je vast in de dingen die je gebeuren. Je hebt behoefte aan een luisterend oor of wilt eens dieper over bepaalde dingen doorpraten. Misschien voel je je eenzaam, of ken je iemand die wel een bezoek of gesprek zou kunnen gebruiken. Onze predikanten en pastoraal medewerkers zijn daarvoor beschikbaar. Zowel leden als niet-leden kunnen een beroep op hen doen en er worden geen kosten in rekening gebracht.

Pastoraal gezien is onze gemeente ingedeeld in twee wijken. Ds. Esther de Paauw is het aanspreekpunt voor Wassenaar-Noord. Ds. Ad Alblas voor Wassenaar-Zuid. (De scheiding loopt grofweg over de Van Zuylen Nijeveltstraat.)

‘Wij zijn niet alleen beeld van God door wat we doen, maar ook door de persoon die we gedurende ons leven worden.

Onze levens worden beïnvloed door mensen, en ieder van ons heeft helende gaven, maar die moeten we ruimte geven en aanscherpen.

Als ik moet opsommen wat geloof van ons vraagt dan is dat één ding: Wees een helende aanwezigheid.

Jonathan Sacks, in 'Een gebroken wereld heelmaken'

Opperrabijn Groot-Brittannië

Contactgegevens

 

Diaconie:
diaconie@pkn-wassenaar.nl

 

Pastoraat:

ds. Esther de Paauw

edepaauw@pkn-wassenaar.nl

ds. Ad Alblas (waarnemend predikant)

ad.alblas@online.nl

Leendert Smit (senioren pastor)

leendert.smit@pkn-wassenaar.nl

Veel in ons land is uitstekend geregeld, ook in Wassenaar, maar soms is de kerk het laatste loket waar mensen in de knel terecht kunnen. We stellen ons bescheiden op, maar als andere instanties niets meer voor iemand kunnen doen, kunnen mensen nog bij ons terecht. We proberen iemand dan een zetje te geven om op eigen kracht weer verder te kunnen. 

Bert Griffioen

Voorzitter diaconie