Collectes

Er wordt tijdens alle kerkdiensten gecollecteerd.  Het betreft collectes voor een diaconaal doel en collectes voor de eigen kerk. 

In de kerk kan contant geld worden gegeven of collectebonnen.  De collectebonnen zijn via het kerkelijk bureau te verkrijgen.

Ook kunt u aan collectes digitaal bijdragen via de Scipio app, skgcollect.nl of een betaalopdracht aan de bank (NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente Wassenaar inzake kerkelijke activiteiten (collectes, acties).