Kerkelijke bijdrage

Onze gemeente is voor een groot deel van haar inkomsten afhankelijk van de jaarlijkse vrijwillige bijdragen van haar leden.  Ieder jaar in januari worden leden middels de Actie Kerkbalans uitgenodigd om een toezegging te doen.  Dat geldt voor alle leden, ook als zij een schenkingsovereenkomst voor meerdere jaren hebben gesloten.  In dat laatste geval is dat om te bevestigen hoe en wanneer het toegezegde bedrag wordt betaald of geïnd.

Voor de hoogte van de toezegging geldt een richtlijn van een royale 1% van het netto-inkomen.  Elk lid bepaalt uiteindelijk zelf of en in welke mate er aan deze norm voldaan wordt.

Om administratieve redenen is er een voorkeur de vrijwillige bijdrage via een automatische incasso te innen.  Spreiding van de betalingen is flexibel en kan gespreid worden over het gehele jaar.  Afgezien van een schriftelijke opgave aan het kerkelijk bureau kunnen toezeggingen en betalingen ook via skgcollect.nl geregeld worden.  Deze route betekent een aanzienlijke reductie van het onderliggende administratieve werk.  

Aan het einde van het jaar worden leden verzocht om een bijdrage te leveren aan het af te dragen quotum en het solidariteitsfonds van de Protestantse Kerk Nederland.  Het quotum is een bijdrage aan de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk en het solidariteitsfonds is opgericht om noodlijdende gemeentes bij te staan.   Ook wordt een, indien de beurs dat toestaat, een eindejaar bijdrage warm aanbevolen.

Alle bijdragen komen in aanmerking voor fiscale aftrek omdat onze kerk een ANBI-status heeft.