Rekeningen

Hieronder vind je een overzicht van de rekeningnummers van de Protestantse Gemeente te Wassenaar en het doel waarvoor de rekeningen bestemd zijn.

NL84 RABO 0373 7321 71 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar (kerkelijke bijdrage)

NL95 RABO 0128 0850 02 t.n.v. Diaconie Prot Gem Wassenaar (diaconale giften, giften kerkwebradio)

NL53 RABO 0373 7322 44 t.n.v. Protestantse Gemeente Wassenaar inzake het kerkblad

NL97 RABO 0373 7322 28 t.n.v. Protestantse Gemeente Wassenaar Solidariteitskas

NL75 RABO 0373 7322 36 t.n.v. Protestantse Gemeente Wassenaar Quotum Collecten (eindejaarscollecte)

NL31 RABO 0373 7322 52 t.n.v. Kerkhof Dorpskerk Wassenaar

NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente Wassenaar inzake kerkelijke activiteiten (collectes, acties)

BIC Rabobank: RABONL2U