ANBI

De Protestantse Gemeente te Wassenaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten.”

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Wassenaar
Telefoonnummer: 070-5114068
RSIN/Fiscaal-nummers
Protestantse Gemeente te Wassenaar: 814481243
Diaconie: 816944404
Websiteadres: www.pkn-wassenaar.nl
E-mail: info@pkn-wassenaar.nl
Contactadres: Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te Wassenaar
Schoolstraat 4, 2242 KH Wassenaar

 

De Protestantse Gemeente Wassenaar is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI-instelling. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Wassenaar.

Klik hier voor de meest recente financiële samenvatting tbv de ANBI.