Seniorenpastor Gezocht

De Protestantse Gemeente Wassenaar is op zoek naar ondersteuning voor het seniorenpastoraat (12 uur per week) Wij denken daarbij aan een pastoraal werker of emerituspredikant. De seniorpastor – doet bezoekwerk onder ouderen- leidt één of meer gesprekkringen...
Column Wassenaarse Krant

Column Wassenaarse Krant

Onze predikanten Esther de Paauw en Jilles de Klerk verzorgen een reguliere column in de Wassenaarse Krant. De meest recente columns: 10 maart               24 februari               10 februari 27...
Lezingenreeks ‘De Vernieuwers’

Lezingenreeks ‘De Vernieuwers’

Onze tijd heeft meer dan ooit behoefte aan idealen die we kunnen concretiseren. De Vernieuwers is een lezingenreeks met voorgangers en voortrekkers die ons hierbij helpen. Wie komt met een nieuw geluid waar we ook nu iets mee kunnen? Wie zijn richtinggevend op het...