Nieuwe Predikant Evert Jan de Wijer

Nieuwe Predikant Evert Jan de Wijer

Ds. Evert Jan de Wijer wordt de nieuwe predikant naast huidige predikant Ds. Esther de Paauw. Evert Jan de Wijer stond sinds 2013 in de Thomaskerk te Amsterdam-Zuid en vult met zijn komst de vacature die was ontstaan na het vertrek van Ds. Jilles de Klerk naar...
Column Wassenaarse Krant

Column Wassenaarse Krant

Onze predikanten verzorgen een reguliere column in de Wassenaarse Krant. De meest recente columns: 12 april               22 maart               15 maart            ...