Ds. Evert Jan de Wijer is vanaf 1 juni 2024 predikant naast huidige predikant Ds. Esther de Paauw. Evert Jan de Wijer stond sinds 2013 in de Thomaskerk te Amsterdam-Zuid en vult met zijn komst de vacature die was ontstaan na het vertrek van Ds. Jilles de Klerk naar Heusden.

Evert Jan de Wijer studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en voltooide zijn kerkelijke opleiding aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij tevens promoveerde op een proefschrift over de verhouding tussen cultuur en theologie. Na zijn promotie was hij predikant van de protestantse gemeente rond de Dorpskerk Zoeterwoude tot 2013.

Evert Jan de Wijer is naast zijn werk als predikant actief als spreker en moderator op seminars en uitzendingen via radio en podcast en schrijver van artikelen, blogs en columns in verscheidene tijdschriften en kranten en auteur van het boek God op het Boekenbal (2013).

Kerkenraad voorzitter Dienke Dekker: “We zijn zeer verheugd dat Evert Jan de Wijer ons beroep heeft aangenomen om samen met huidige dominee Esther de Paauw onze gemeente voor te gaan in onze ontdekkingstocht naar de betekenis van geloven en kerk zijn in deze tijd.”

De intrededienst van Ds. Evert Jan de Wijer was op zondag 2 juni 2024 in de Dorpskerk te Wassenaar.