za 4 mei om 19:00 uur

Locatie: Goede Herder Kerk


ds. Esther de Paauw en Sjoerd Zuidersma in de Goede Herderkerk te Wassenaar

De liturgie kunt u hier vinden

Zaterdagavond 4 mei, 19.00 uur is er een Oecumenisch Avondgebed in de Goede Herderkerk.

Een korte viering met prachtige muziek, verstilling en een overweging die ons laat stilstaan bij de betekenis van 4 mei.

Ensemble Archipel zingt het Locus Iste van Bruckner en een aantal delen uit de Funeral Sentences van Purcell.

Na de viering sluiten we aan bij de stoet richting de Schouwweg en wonen daar de plechtigheid bij.

Voorgangers zijn ds. Esther de Paauw en Sjoerd Zuidersma (pastoraal werker RKK-Wassenaar).

U bent van harte uitgenodigd.