zo 16 mei om 10:00 uur

Locatie:


Ds Esther de Paauw vanuit de Messiaskerk te Wassenaar

In de Bijbel worden we diverse malen opgeroepen om ‘heilig’ te leven. We moeten wel ‘in de wereld’ zijn, maar niet ‘van de wereld’, zoals Jezus dat in Johannes 17 ook tegen zijn leerlingen zegt. Vaak is dat opgevat alsof we in een vorm van ‘afzondering’ zouden moeten leven en ons verre moeten houden van bepaalde dingen van de wereld. Maar vraagt ‘heilig’ zijn om afzondering of juist om verbinding? En hoe verhouden wij ons als gelovigen tot de ons omringende cultuur: nemen we daar volop aan deel of nemen we juist vanuit geloof ook van bepaalde dingen afstand? Kortom, veel zinnige vragen op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren!

Organist: Nico Visscher; Zang: Caroline Strating

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later te zien op Youtube Dutch Divine Services

De liturgie kunt u hier vinden

De kerkdienst is alleen online te volgen vanwege Corona.