za 13 juli om 16:00 uur

Locatie: Dorpskerk


Promenadeconcert in de Dorpskerk te Wassenaar

Marco van Lente, orgel

Toegang: vrij. Na afloop is er een open-deur collecte.

Het eerste promenadeconcert deze zomer is op 13 juli, wanneer Marco van Lente als de enige amateur in deze zomercyclus zowel het prachtige Hinsz-van Dam orgel als het twintigste-eeuwse Mutin orgel bespeelt. Marco speelt werken van Saint-Saëns, Edward Elgar, Franz Liszt en Robert Schumann. Kom luisteren naar deze prachtige instrumenten bespeeld door een begaafd musicus en beleef de akoestiek van de Dorpskerk.

 

Het kerkbestuur van de Dorpskerk in Wassenaar al meer dan 20 jaar in de zomerperiode concerten op zaterdagmiddag van 16.00 tot 16.45 uur in dit oudste en mooiste monument van Wassenaar. De sfeer en de uitstekende akoestiek van dit gebouw lenen zich hier uitstekend voor en geven de hele Wassenaarse bevolking op zaterdagmiddag, na het boodschappen doen, de gelegenheid even te genieten van lichte, klassieke muziek. De toegang is vrij en na afloop is er een open-deur collecte.
De uitvoerenden zijn gedeeltelijk professionele musici en gedeeltelijk zeer gevorderde amateurs, voor het merendeel uit Wassenaar afkomstig. Ook dit jaar hebben wij een zeer gevarieerd programma weten samen te stellen. De muziek, die wordt gespeeld kan men rangschikken onder ‘light classical music’. Bach, Mozart, Schubert, maar ook bijvoorbeeld melodische muziek van de  Beatles en Abba.
Deze concerten zijn bedoeld voor àlle Wassenaarders, die in de voorafgaande jaren meestal in grote getale deze concerten hebben bezocht.

Marco van Lente