za 8 juli om 16:00 uur

Locatie: Dorpskerk


Promenadeconcert in de Dorpskerk te Wassenaar

Het eerst concert deze zomer wordt gegeven op 15 juli door de organist Marco van Lente. Deze begaafde organist zal u in dit concert verrassen met zijn virtuoze en romantische orgelmuziek !” “Ik speel” zegt Marco tenslotte “onder andere Bach, Mendelssohn en Reger” Wij zien u graag vanaf 15 juli, op zaterdagmiddagen, in onze Dorpskerk op het Plein.

Toegang: vrij. Na afloop is er een open-deur collecte.

Het kerkbestuur van de Dorpskerk in Wassenaar al meer dan 30 jaar in de zomerperiode concerten op zaterdagmiddag van 16.00 tot 16.30 uur in dit oudste en mooiste monument van Wassenaar. De sfeer en de uitstekende akoestiek van dit gebouw lenen zich hier uitstekend voor en geven de hele Wassenaarse bevolking op zaterdagmiddag, na het boodschappen doen, de gelegenheid even te genieten van lichte, klassieke muziek. De toegang is vrij en na afloop is er een open-deur collecte. Bij deze concerten kunnen de toehoorders genieten van de prachtige Bösendorfer vleugel, die nu in de Dorpskerk staat en dan tijdens zo’n concert wordt bespeeld.
De uitvoerenden zijn gedeeltelijk professionele musici en gedeeltelijk zeer gevorderde amateurs, voor het merendeel uit Wassenaar afkomstig. Ook dit jaar hebben wij een zeer gevarieerd programma weten samen te stellen. De muziek, die wordt gespeeld kan men rangschikken onder ‘light classical music’. Bach, Mozart, Schubert, maar ook bijvoorbeeld melodische muziek van de  Beatles en Abba.

Deze concerten zijn voor àlle Wassenaarders, die in de voorafgaande jaren meestal in grote getale deze concerten hebben bezocht.