za 23 juli om 16:00 uur

Locatie: Dorpskerk


Promenadeconcert in de Dorpskerk te Wassenaar

Zaterdag, 23 juli, bespeelt van 16.00 tot 16.30 uur in het kader van de Promenadeconcerten, Andrea Vasi de Bösendorfer vleugel in de Wassenaarse Dorpskerk. Andrea komt uit een Roemeens-Nederlands gezin en werd al op haar tiende jaar toegelaten aan de ‘School voor jong talent’ aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Aan dit conservatorium behaalde zij later haar Masterdiploma cum laude. Zij trad daarna op in heel Europa en behaalde eerste prijzen op diverse pianoconcoursen. In Wassenaar speelt zij de Aria uit de Goldbergvariaties van Bach, een Impromptu van Schubert, een lied van Mendelssohn en een Nocturne van Chopin. Zij betitelt zelf haar concert bij ons als ‘Zingen aan de piano’. Wij zijn blij deze begenadigde pianiste een half uur te kunnen horen op de prachtige Bösendorfer vleugel, die nu onze Dorpskerk rijk is. ‘Zingen aan de piano’, wie wil dàt niet horen !

Toegang: vrij. Na afloop is er een open-deur collecte.

Met uitzondering van 2020 (corona) organiseert het kerkbestuur van de Dorpskerk in Wassenaar al meer dan 20 jaar in de zomerperiode concerten op zaterdagmiddag van 16.00 tot 16.30 uur in dit oudste en mooiste monument van Wassenaar. De sfeer en de uitstekende akoestiek van dit gebouw lenen zich hier uitstekend voor en geven de hele Wassenaarse bevolking op zaterdagmiddag, na het boodschappen doen, de gelegenheid even te genieten van lichte, klassieke muziek. De toegang is vrij en na afloop is er een open-deur collecte. Bij vier van deze concerten kunnen de toehoorders genieten van de prachtige Bösendorfer vleugel, die nu in de Dorpskerk staat en dan tijdens zo’n concert wordt bespeeld.
De uitvoerenden zijn gedeeltelijk professionele musici en gedeeltelijk zeer gevorderde amateurs, voor het merendeel uit Wassenaar afkomstig. Ook dit jaar hebben wij een zeer gevarieerd programma weten samen te stellen. Het eerste concert vindt plaats op 9 juli en het laatste op 20 augustus en verder elke zaterdagmiddag daar tussen in. De muziek, die wordt gespeeld kan men rangschikken onder ‘light classical music’. Bach, Mozart, Schubert, maar ook bijvoorbeeld melodische muziek van de  Beatles en Abba. 6 augustus zijn o.a. drie musici van internationale klasse gecontracteerd. Een trio, bestaande uit een violist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, de vroegere aanvoerder cello van het residentie Orkest en een pianist, die onlangs furore maakte in de Londense Albert Hall.

Deze concerten zijn bedoeld voor àlle Wassenaarders, die in de voorafgaande jaren meestal in grote getale deze concerten hebben bezocht.

 

Wat betreft Corona maatregelen volgen wij de landelijke richtlijnen.  Wel geven we elkaar de ruimte en houden rekening met elkaar.