za 26 augustus om 16:00 uur

Locatie: Dorpskerk


Promenadeconcert in de Dorpskerk te Wassenaar

Jurriën Peters, hobo, Wim derksen Fagot en Freek Koster, orgel

Toegang: vrij. Na afloop is er een open-deur collecte.

Aanstaande zaterdag (26/8) van 16.00-16.30 uur is er weer een promenadeconcert in de Dorpskerk. Het laatste concert in een tot dusver zeer succesvolle serie.

Het wordt gegeven door het “Van Wassenaer Trio”, bestaande uit Freek Koster, orgel, Wim Derksen, fagot en Jurrien Peterse, hobo. De naamgever van het Trio is de Nederlandse componist Unico van Wassenaer, die leefde van 1692 tot 1766.

Op het programma staan onder meer werken uit de Duitse en Franse Barok.

Jurrien Peterse stamt uit een zeer muzikale familie en studeerde aan het conservatorium. Hij koos de muziek niet als beroep maar is vaste invaller bij diverse orkesten en ensembles. Wim Derksen was hoogleraar bestuurskunde in Leiden en Amsterdam en studeerde fagot aan de conservatoria van Amsterdam en Groningen. Freek Koster studeerde rechten in Groningen en volgde daar in de Martinikerk orgellessen bij Wim van Beek. Na een loopbaan als advocaat en rechter studeert hij momenteel orgel bij Rijk Jansen op het historische Hinsz-orgel in de Dorpskerk.

Het kerkbestuur van de Dorpskerk in Wassenaar al meer dan 20 jaar in de zomerperiode concerten op zaterdagmiddag van 16.00 tot 16.30 uur in dit oudste en mooiste monument van Wassenaar. De sfeer en de uitstekende akoestiek van dit gebouw lenen zich hier uitstekend voor en geven de hele Wassenaarse bevolking op zaterdagmiddag, na het boodschappen doen, de gelegenheid even te genieten van lichte, klassieke muziek. De toegang is vrij en na afloop is er een open-deur collecte. Bij deze concerten kunnen de toehoorders genieten van de prachtige Bösendorfer vleugel, die nu in de Dorpskerk staat en dan tijdens zo’n concert wordt bespeeld.
De uitvoerenden zijn gedeeltelijk professionele musici en gedeeltelijk zeer gevorderde amateurs, voor het merendeel uit Wassenaar afkomstig. Ook dit jaar hebben wij een zeer gevarieerd programma weten samen te stellen. De muziek, die wordt gespeeld kan men rangschikken onder ‘light classical music’. Bach, Mozart, Schubert, maar ook bijvoorbeeld melodische muziek van de  Beatles en Abba.
Deze concerten zijn bedoeld voor àlle Wassenaarders, die in de voorafgaande jaren meestal in grote getale deze concerten hebben bezocht.