za 12 augustus om 16:00 uur

Locatie: Dorpskerk


Promenadeconcert in de Dorpskerk te Wassenaar

Het concert vandaag wordt verzorgd door de pianiste Liselotte van Tol. Liselotte slaagde cum laude aan het conservatorium in Rotterdam en won daarna prijzen in België en Zwitserland. Zij speelt de Franse Suite van Bach, en verder o.a. werken van Brahms en Ravel. Dit alles op de mooie Bösendorfer vleugel van de Dorpskerk.

Toegang: vrij. Na afloop is er een open-deur collecte.

Het kerkbestuur van de Dorpskerk in Wassenaar al meer dan 20 jaar in de zomerperiode concerten op zaterdagmiddag van 16.00 tot 16.30 uur in dit oudste en mooiste monument van Wassenaar. De sfeer en de uitstekende akoestiek van dit gebouw lenen zich hier uitstekend voor en geven de hele Wassenaarse bevolking op zaterdagmiddag, na het boodschappen doen, de gelegenheid even te genieten van lichte, klassieke muziek. De toegang is vrij en na afloop is er een open-deur collecte. Bij deze concerten kunnen de toehoorders genieten van de prachtige Bösendorfer vleugel, die nu in de Dorpskerk staat en dan tijdens zo’n concert wordt bespeeld.
De uitvoerenden zijn gedeeltelijk professionele musici en gedeeltelijk zeer gevorderde amateurs, voor het merendeel uit Wassenaar afkomstig. Ook dit jaar hebben wij een zeer gevarieerd programma weten samen te stellen. De muziek, die wordt gespeeld kan men rangschikken onder ‘light classical music’. Bach, Mozart, Schubert, maar ook bijvoorbeeld melodische muziek van de  Beatles en Abba.

Deze concerten zijn bedoeld voor àlle Wassenaarders, die in de voorafgaande jaren meestal in grote getale deze concerten hebben bezocht.