zo 31 maart om 10:00 uur

Locatie: Messiaskerk


Ds. Esther de Paauw in de Messiaskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

 

‘De Heer is waarlijk opgestaan’

Op zondagmorgen klinkt de Paasjubel in de Messiaskerk.

We lezen het opstandingsverhaal uit het evangelie van Johannes en zien dat het mysterie van de opstanding op verschillende manieren kan worden ervaren en op persoonlijke wijze in ons leven een uitwerking heeft.

Met cantorij en trompettiste wordt de dienst feestelijk opgeluisterd.

Voor de kinderen is er tijdens de kindernevendienst een feestelijk paasontbijt.

 

Organist Rijk Jansen

Cantorij o.l.v. Anneke Jansen

 

Allen van harte welkom!

 

Het lijden is één van de grootste dingen waar we in ons leven mee worstelen. De drie dagen van Pasen zetten ons stil bij ons eigen lijden en dat van anderen. Hoe doorstaan we pijn en verdriet? Hoe leven we met onze schuld en komen we tot vergeving? Hoe dragen we het kruis met anderen mee en brengen we troost en verlichting? Het lijden van Jezus inspireert ons om ook in pijn en duisternis te blijven zoeken naar liefde en licht. De opstanding is een broos verhaal. Een aarzelende hoop dat leven en liefde sterker zijn dan de dood. Je kunt eraan twijfelen of het waar is, maar kun je leven zonder die hoop? En worden wij zelf ook niet door Gods kracht van liefde gedragen?