vr 31 december om 16:00 uur

Locatie: Willibrorduskerk


Pastoor Rochus Franken en ds. Esther de Paauw vanuit de Willibrorduskerk te Wassenaar

De jaarlijkse oudejaarsdienst van de Raad van Kerken komt dit jaar uit de Willibrorduskerk. Pastoor Rochus Franken is de liturg. Ds. Esther de Paauw doet de overweging.

Psalm 90, de klassieke oudejaarspsalm zal daarin centraal staan.

Meer informatie hier: StWillibrordusWassenaar

Te bekijken via Youtube en ook later terug te kijken

Om de dienst bij te wonen dient gereserveerd te worden: 070-511 8133  Maximale aantal kerkgangers = 50