zo 22 oktober om 15:00 uur

Locatie: Messiaskerk


MMM: Muziek Matinee in de Messiaskerk

Tijd : 15.30 – 16.30 uur; Tea Inn vanaf 14.30 uur.

Toegang vrij; Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld.

De brassband van het Leger des Heils Haaglanden en het koor Rejoice

De brassband is met 22 personen een echte BIG BAND en laat de bazuinen klinken.

Een speciale vermelding uit het programma verdient de hoornsolo, het Ave Verum van Elgar, het lied uit de Musical Elisabeth.

Aan het slot van het concert onderstreept de organist Warner Fokkens het thema van deze MMM: gebed om vrede en bemoediging.