zo 3 december om 15:00 uur

Locatie: Messiaskerk


AFGELAST MMM: Muziek Matinee in de Messiaskerk

Tijd : 15.30 – 16.30 uur; Tea Inn vanaf 14.30 uur.

Toegang vrij; Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Vanwege ziekte afgelast
De ensembles DeciBelle en Tesori voeren een bijzonder kerstprogramma uit

A Renaissance Christmas

Tesori is een Broken Consort, d.w.z. een ensemble van blaas-en strijkinstrumenten dat kerst- en dansmuziek uit de Renaissance en Vroeg-Barok uitvoert, muziek die rond 1600 populair was aan de Europese hoven.

DeciBelle telt 7 zangers. Het repertoire gaat van Renaissance, Barok, Romantiek, Wereldmuziek naar hedendaags repertoire.