zo 19 maart om 15:00 uur

Locatie: Messiaskerk


MMM: Muziek Matinee in de Messiaskerk

Tijd : 15.30 – 16.30 uur; Tea Inn vanaf 14.30 uur.

Toegang vrij; Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Aan deze Muziek Matinee Messiaskerk werken twee koren van de Amerikaanse school mee: het Community Choir en het JAKK Choir.

Het Community Choir onder bezielende leiding van Liat Alkan-Heymann werkt al jaren mee aan het Dickens Festival in de Dorpskerk en aan de MMM. Het bestaat niet alleen uit leden van de grote ex-pat-gemeenschap in Wassenaar, maar telt ook “gewone” Wassenaarders, vandaar de naam community choir. Het koor met vele jonge stemmen zingt met een enorme dynamiek een breed repertoire variërend van oud-Italiaanse muziek, Mozart tot musical en jazz.  Voor deze koude periode zingt het koor : I’ve got my love to keep me warm van Irvin Berlin. Het repertoire is heel breed en varieert van Luci care van W.A.Mozart tot muziek uit deze tijd zoals For the beauty of the Earth van John Ritter en Seal Lullaby van Eric Whitacre. De teksten worden waar nodig vertaald en geprojecteerd op de witte muur.

“Het zijn maar scholieren”, merkte iemand op. Ja, de leden van het Kamerkoor JAKK zijn jong, maar ze zijn geselecteerd op hun muzikale aanleg en motivatie. Een aantal bereidt zich voor op het conservatorium. Topdocent muziek Idan Goldwasser leidt hen naar het allerhoogste niveau. Ze zingen a capella de sterren van de hemel.