do 9 februari om 20:00 uur

Locatie: Messiaskerk


De preek is nog altijd een relevante vorm van communicatie vindt Kees van Ekris. Juist vernieuwers kunnen niet zonder een preek.

Doet een preek er nog wel toe? Of doet die er nu juist toe ? En hoe dan ?

In de lezingenreeks De Vernieuwers, georganiseerd door de Protestantse Gemeente Wassenaar en de Vrijzinnigen NPB Wassenaar, delen theologen hun idealen en laten je op een nieuwe manier kijken naar je leven en wat echt van waarde is. Kees van Ekris betoogt dat de preek, wellicht meer dan ooit, een relevante vorm van communicatie is.

Kees van Ekris is predikant in de PKN en werkt voor een landelijke organisatie die predikanten toerust om missionair actief te zijn. Kees van Ekris is betrokken bij de EO podcasts Eerst Dit, Dit Dus en Moderne Profeten. In 2022 verscheen zijn boek over preken: ‘Dialoog, dans, duel – preken voor tijdgenoten’.

 

Locatie: Messiaskerk

 

Onderdeel van de Lezingenreeks DE VERNIEUWERS

Onze tijd heeft meer dan ooit behoefte aan idealen die we kunnen concretiseren. De Vernieuwers is een lezingenreeks met voorgangers en voortrekkers die ons hierbij helpen. Wie komt met een nieuw geluid waar we ook nu iets mee kunnen? Wie zijn richtinggevend op het terrein van levensbeschouwing en samenleving? Wat zijn de nieuwe levensbeschouwelijke trends en topics? In deze lezingenserie, georganiseerd door de PGW samen met de NPB Wassenaar, delen vier theologen hun idealen en laten je, zittend op het puntje van je stoel, op een nieuwe manier kijken naar je leven en wat echt van waarde is.

Alle lezingen beginnen 20:00 uur en worden wisselend gehouden in de Messiaskerk, Zijllaan 57 of in de NPB kerk, Lange Kerkdam 46, beiden in Wassenaar.

Tickets kosten € 10 per lezing, of € 40 voor de gehele serie van 5, inclusief koffie in de pauze en een glaasje wijn na afloop. Tickets kunnen gekocht worden bij het Kerkelijk bureau van de PGW en bij aanvang van iedere lezing.