do 27 april om 11:00 uur

Locatie: Dorpskerk


11.00 uur Oranjebitter en Vaderlandse Liedjes in de Dorpskerk op Koningsdag – na de aubade op het Plein

Excelsior speelt vòòr de officiële plechtigheid om 10.30 uur mooie liederen, waarna de voorzitter van de Oranjevereniging en daarna de burgemeester ons zullen toespreken. Nadat wij twee coupletten van het Wilhelmus hebben gezongen is iedereen welkom in de Dorpskerk waar de Stichting Monument Dorpskerk een cheque zal aanbieden aan het College van Kerkrentmeesters van deze kerk voor de instandhouding van dit gebouw, het oudste monument van Wassenaar.

Verleden jaar hebben Bob en Deka Wielenga de aanwezigen een potpourri van vaderlandse liederen laten zingen. Dit vond men dermate leuk dat deze heren is gevraagd om dat dit jaar weer te doen. Na de overhandiging van de cheque, onder het toeziend oog van de burgemeester, kan iedereen weer mee zingen met een keur aan vaderlandse liederen, waaronder ‘Waar de blanke top der duinen’ en ‘Merck toch hoe sterck’.

Deka heeft de regie en Bob speelt op de vleugel. Iedereen krijgt een boekje, waarin de teksten van de liederen staan afgedrukt, zodat meezingen geen enkel probleem zal zijn.

Na het zingen wordt een oranjebitter geserveerd voor het uitbrengen van een toost op onze Koning, die op 27 april jarig is.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze feestelijke bijeenkomst bij te wonen.