zo 10 maart om 10:00 uur

Locatie: Dorpskerk


ds. Esther de Paauw in de Dorpskerk

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te kijken.

De liturgie kunt u hier vinden.

Het Hebreeuwse ‘Shaloom’ (vrede) is één van de mooiste Bijbelse begrippen. Het is een woord dat gaat over harmonie, het geheelde leven, toekomst, samenleven.

Op deze vierde zondag in de lijdenstijd lezen we een hoofdstuk uit Jeremia, waarin het woord ‘vrede’ als een belofte en opdracht wordt meegegeven aan de Joodse ballingen.

Ze krijgen de opdracht om te bidden voor de vrede van de stad en de samenleving waar ze deel van uitmaken.

Een stukje missionaire roeping en bemoediging voor de joden in ballingschap en voor een kleiner wordende kerk in een geseculariseerde samenleving.

Van harte welkom aanstaande zondag in de Dorpskerk!