zo 23 oktober om 10:00 uur

Locatie: Dorpskerk


ds. R. van Oranje in de Dorpskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

In het hele Nieuwe Testament treffen we geen passage aan van zo’n lugubere, innerlijke verscheurdheid, onmacht en onvrijheid als in het verhaal van de woesteling in het land der Gerasenen . Het is de evangelist Markus in hoofdstuk 5 die een  gebeurtenis beschrijft als een horror story waarin een man, getypeerd als bezetene de confrontatie aangaat met Jezus. Hij is een eenzame grotbewoner die het uitschreeuwt “ Jezus, zoon van de hoogste God…wat heb ik met jou te maken…wat heb ik in Godsnaam met jou te maken? Ja, wat hebben wij te maken met Jezus, met God als we de ontwrichting van onszelf ervaren in een leven waarin geen hoop meer is en alles om ons heen ellende is, als we die zo pijnlijke eenzaamheid voelen van het alleen-zijn. In de liturgie beginnen wij de dienst door luid en moedig te zingen: “Licht dat ons aanstoot in de morgen” In het kyrie (heer ontferm u) schreeuwen wij het uit, onze angsten, onze zorgen, ons verdriet maar ook onze vreugde. Na de overdenking speel ik op de vleugel de confrontatie van de woesteling met Jezus eindigend in een zachte levensmelodie. Aan het einde van de dienst zingen we elkaar toe: “vrede voor jou, vrede voor jou”

 

Wat betreft Corona maatregelen volgen wij de landelijke richtlijnen.  Wel geven we elkaar de ruimte en houden rekening met elkaar.