zo 4 september om 10:00 uur

Locatie: Dorpskerk


ds. Jilles de Klerk in de Dorpskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

Jezus zit aan tafel bij de Farizeeën. Die noemt hij geldzuchtig. Hij vertelt een gelijkenis over een rijke en een arme man. Ze leven in gescheiden werelden. Dat blijft als ze sterven, alleen zijn de rollen dan omgedraaid. Nu lijdt de rijke en gaat het de arme goed in de schoot van Abraham. De rijke hoopt dat Lazarus hem nu kan helpen, maar de kloof tussen hem en de rijke is onoverbrugbaar. Ook in onze samenleving is sprake van een kloof, zegt men wel. Is die overbrugbaar en wat moet daarvoor gebeuren? Abraham zegt: luisteren naar Mozes en de profeten. Dat is het enige wat kan helpen. We gaan het zondag merken. We lezen Lucas 16: 19-31 en Deuteronomium 15: 7-11.

 

Wat betreft Corona maatregelen volgen wij de landelijke richtlijnen.  Wel geven we elkaar de ruimte en houden rekening met elkaar.