zo 20 juni om 10:00 uur

Locatie: Messiaskerk


ds. Jilles de Klerk vanuit de Messiaskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later te zien op Youtube Dutch Divine Services.

Voor de tekst van deze zondag heb ik mij laten leiden door de gespreksavond over bezit en vermogen die Nico Dijkdrent, onze stagiair afgelopen maandag hield. En door een gesprek over de ‘ziel’ op de avond daarna in de kring 40+. Beide aspecten komen terug in de tekst Lucas 12: 13-21. Jezus is daar in gesprek met een man die wil dat zijn broer de erfenis eerlijk met hem deelt. Niets mis mee, zou je denken. Maar Jezus begint er dan over dat je je zekerheid niet op je inkomsten moet bouwen. Want wat heb je er aan als je de wereld wint, maar schade lijdt aan je ziel? Over die vraag wil ik met u nadenken. Nico Visscher bespeelt het orgel en begeleidt de zanggroep.

De liturgie kunt u hier vinden

Er geldt een maximum van 60 bezoekers per dienst. U kunt zich voor deze dienst aanmelden bij het Kerkelijk Bureau.