zo 3 april om 10:00 uur

Locatie: Dorpskerk


ds. Ton Verbeek vanuit de Dorpskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

5e zondag van de 40-dagen tijd,( ook wel genoemd ‘Judica mc, Doe mij recht’ naar Psalm 43:1)Wij lezen dan volgens het oecumenisch leesrooster Lucas 20, 9-30, de gelijkenis van Jezus over de onrechtvaardige pachters. Daarnaast ook ‘Het lied van de Wijngaard’ uit Jesaja 5:1-7 Het grote misverstand van mensen is, dat zij denken dat God in de hemel thuishoort en dat de aarde van de mens is. Nee, hemel en aarde horen bij elkaar. Wij zullen als rentmeesters verantwoording aan de Schepper moeten afleggen. Waar zijn onze vruchten van liefde, vrijheid en gerechtigheid? En dat in deze tijd, waarin wij dagelijks geconfronteerd worden met die vreselijk oorlog in de Oekraïne met opnieuw miljoenen vluchtelingen.Nadat eerst allerlei proteststemmen gesmoord zijn, horen wij in deze gelijkenis hoe uiteindelijk zelfs de Zoon, de erfgenaam, wordt vermoord. Het einde van de zoveelste idealist? Is hiermee alles afgelopen? Of is die steen, de Gekruisigde, die door bouwers werd afgekeurd toch De Hoeksteen, waar heel de kerk op rust? In de uitleg en verkondiging in deze dienst gaat het om de vraag hoe wij rentmeesters van God kunnen zijn en over de betekenis van de Gekruisigde Christus voor ons geloof en voor het lijden in onze wereld.Ik hoop dat u dit avontuur met het Woord wil meemaken, maar vooral nodig ik u uit om ook in deze dienst te blijven bidden en zingen, ook al moet soms door de tranen heen. Als het goed is zullen in deze dienst drie solisten t.w. Mai Moene van Rheeden, sopraan, Maartje van Rheeden, viool, Deka Wielenga, cello, twee motetten van JS Bach ten gehore brengen.

Wat betreft Corona maatregelen volgen wij de landelijke richtlijnen.  Wel geven we elkaar de ruimte en houden rekening met elkaar.