zo 5 december om 10:00 uur

Locatie: Kievietkerk


ds. Frans Bouwen vanuit de Kievietkerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te kijken.

De liturgie kunt u hier vinden

De Advents- en Kerstverhalen in de Evangeliën zijn pas veel later ontstaan. In de brieven van Paulus vind je die helemaal niet. Veel belangrijker was namelijk de betekenis te leren kennen van het leven van Jezus als ‘Messias’, ‘Christus’ in het Grieks. Jezus werd gezien als de nieuwe Mozes, met een nieuwe Mirjam oftewel Maria als zijn moeder, samen met Maria’s verloofde: Jozef. Jozef – zijn naam betekent ‘de Heer voegt toe’ – die door de dreiging van kindermoord met zijn gezin moest vluchten naar Egypte. Het was allemaal heel herkenbaar voor met name een Joods lezerspubliek, dat lijnen ontdekte uit de Thora bij de wording van Jezus Messias. En nu wil ik u op de Tweede Adventszondag meenemen naar de naamgenoot van Maria’s Jozef, maar dan Jozef uit het Thora-boek Genesis, de meest geliefde zoon van aartsvader Jakob. We horen van Jozef en Farao’s droom. Welke spiegel houdt dit verhaal  ons voor?

Voor onze kerkdiensten is geen coronatoegangsbewijs vereist.  Dat geldt ook voor uitvaartplechtigheden.  Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen.
Bij kerkdiensten en andere bijeenkomsten hanteren we de 1,5 meter afstand en dragen we een mondkapje tijdens het verplaatsen (in- en uitgaan van het gebouw).

Er geldt geen maximum bezoekers en u hoeft zich niet van te voren aan te melden