zo 14 november om 10:00 uur

Locatie: Kievietkerk


ds. Wevers-van der Feltz vanuit de Kievietkerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te kijken.

De liturgie kunt u hier vinden

Al gaat God ons verstand en voorstellingsvermogen verre te boven, door Jezus als Gods evenbeeld hebben we wel meer zicht op God gekregen. Maar dat kon en kan niet iedereen geloven. Van begin af aan tot op de dag van vandaag is er verdeeldheid over Jezus Christus.
In de Evangelielezing van deze zondag, Johannes 10:22-30, komen er in de tempel mensen op Hem af, die zich afvragen of Hij wel de Messias is. Nog altijd wordt er verschillend tegen Jezus aan gekeken. Wereldwijd zijn er 2,4 miljard christenen en is het christendom de grootste religie, maar in ons land wordt het aantal christenen kleiner en zijn er steeds meer mensen, die niks met Jezus hebben en zelf niks van Hem weten. Wie was en is Hij? Is Hij de Messias? Jezus’ antwoord is niet ronduit, maar ook niet mis te verstaan. Het blijft een kwestie van Hem geloven of niet.

Voor onze kerkdiensten is geen coronatoegangsbewijs vereist.  Dat geldt ook voor uitvaartplechtigheden.  Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen.
Bij kerkdiensten en andere bijeenkomsten hanteren we de 1,5 meter afstand en dragen we een mondkapje tijdens het verplaatsen (in- en uitgaan van het gebouw).

Er geldt geen maximum bezoekers en u hoeft zich niet van te voren aan te melden