zo 7 november om 10:00 uur

Locatie: Kievietkerk


ds. Jilles de Klerk vanuit de Kievietkerk te Wassenaar

Gedachteniszondag

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te kijken.

De liturgie kunt u hier vinden

In de dienst van a.s. zondag herdenken we hen uit de geloofsgemeenschap die in het afgelopen jaar gestorven zijn. De lezing is uit Genesis 23 waar Abraham na het overlijden van zijn vrouw Sara een graf voor haar koopt. De meeste verzen zijn gewijd aan de zakelijke onderhandelingen over de koop van het graf. Vreemd dat niet alle nadruk op het verdriet om en het herdenken van Sara ligt. Toch bevat dit verhaal een diepere en ook troostende boodschap. Zondag hoort u er meer over. We steken in de dienst voor de acht overledenen uit de kring van de Kievietkerk een kaars aan. Hun nabestaanden zijn uitgenodigd de dienst met ons mee te maken. Liesbeth Boertien (blokfluit) en Anneke Jansen (orgel) verlenen muzikale medewerking aan de dienst.

De kinderen zijn van harte welkom in de Kindernevendienst en er is Creche

Voor onze kerkdiensten is geen coronatoegangsbewijs vereist.  Dat geldt ook voor uitvaartplechtigheden.  Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen. 
Bij kerkdiensten en andere bijeenkomsten hanteren we de 1,5 meter afstand en dragen we een mondkapje tijdens het verplaatsen (in- en uitgaan van het gebouw).

Er geldt geen maximum bezoekers en u hoeft zich niet van te voren aan te melden