zo 7 november om 10:00 uur

Locatie: Dorpskerk


ds. J.A.D. van der Boon vanuit de Dorpskerk te Wassenaar

Gedachteniszondag

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

Voor alle kerkgangers bestaat de mogelijkheid om voorafgaande aan de kerkdienst een of meer lichtjes te ontsteken, ter nagedachtenis aan hen die ons zijn ontvallen, korter of langer geleden

In de morgendienst van a.s. zondag zullen we de namen noemen van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We steken bij het noemen van hun namen een kaars aan – licht genomen van ‘licht van het Licht dat geen avond kent’. Wij noemen de namen van hen die zijn overleden in de context van de kerkdienst. Want dat is het wekelijkse moment waarop generaties voor ons en een aantal mensen nog steeds zochten en zoeken de vele vragen die zich in ons leven aan ons aandienen, aan te kunnen kijken. Zij lieten en laten zich leiden door het heilig en hardnekkig vermoeden dat er Iemand Is, die voor ons wil zijn: grond onder de voeten, steun in de rug en dak boven ons hoofd. Hoeveel is er in de afgelopen jaren veranderd in de wijze waarop de kinderen en kleinkinderen van degenen wier namen wij zondag noemen, spreken en denken over wie God voor ons is.

A.s. zondag willen wij vanuit een heilig en hardnekkig vermoeden van de Eeuwige ons spreken en denken over wie de Eeuwige ook vandaag voor ons kan zijn, laten inspireren door het beeld van de herder. Een beeld – een Bijbels beeld. Ja zeker. Maar anders dan door beelden te gebruiken, kunnen wij niet spreken over Diegene en Datgene waarvoor woorden ontoereikend zijn.

Weet u welkom!

De kinderen zijn van harte welkom in de Kindernevendienst en er is Creche

Voor onze kerkdiensten is geen coronatoegangsbewijs vereist.  Dat geldt ook voor uitvaartplechtigheden.  Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen.

Bij kerkdiensten en andere bijeenkomsten hanteren we de 1,5 meter afstand en dragen we een mondkapje tijdens het verplaatsen (in- en uitgaan van het gebouw).

Er geldt geen maximum bezoekers en u hoeft zich niet van te voren aan te melden