zo 6 juni om 10:00 uur

Locatie: Messiaskerk


ds. Adrie Sterrenburg vanuit de Messiaskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later te zien op Youtube Dutch Divine Services.

Het oecumenisch leesrooster reikt vanaf 30 mei een alternatief spoor met lezingen uit Johannes aan. Zondag volgen we dat spoor met de lezing Johannes 3: 22-36. We komen daarin de Johanneïsche Johannes de Doper tegen. Ik noem hem zo, omdat het beeld van de Doper hier nogal afwijkt van het beeld dat we in de andere evangeliën van hem krijgen. Kernwoord in het gedeelte is ‘getuigen’. We zullen zien hoe zijn getuigenis vorm krijgt. Waaruit blijkt de betrouwbaarheid van dat getuigenis? We leven in een samenleving met een veelheid aan meningen. Bij wie moeten we zijn, willen we de juiste horen? Het gaat in dit gedeelte ook over vreugde. Waar is deze op gebaseerd? Vormen de laatste zes verzen van het hoofdstuk een samenvattende epiloog? Zondag lezen we ze erbij.

De liturgie kunt u hier vinden

Er geldt een maximum van 30 bezoekers per dienst. U kunt zich voor deze dienst aanmelden bij het Kerkelijk Bureau.