zo 12 september om 10:00 uur

Locatie: Dorpskerk


ds. Esther de Paauw en ds. Jilles de Klerk vanuit de Dorpskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

Gedurende deze dienst zullen nieuwe ambtsdragers worden bevestigd en zal er afscheid genomen worden van vertrekkende ambtsdragers.

Spiritualiteit is ‘hot’. Ook in christelijke kringen is meditatie populair. Meditatie focust op de weg naar binnen, maar geloof kan niet alleen in je binnenste blijven, het moet volgens Jakobus ook zichtbaar worden in je daden. In Markus 9 proberen de leerlingen van Jezus vanuit geloof te handelen en een zieke jongen te genezen. Dat lukt ze echter niet. Volgens Jezus vertrouwen ze innerlijk niet genoeg op God en daardoor is hun handelen krachteloos. Over de relatie tussen ons innerlijk en ons uiterlijk geloofsleven gaat het komende zondag.

Er is muziek en zang van Rijk en Anneke Jansen en uw beide predikanten gaan voor. Allen dus van harte welkom a.s. zondag in de Dorpskerk.

Bij deze dienst is er kindernevendienst en oppas

Er geldt geen maximum bezoekers en u hoeft zich niet van te voren aan te melden