zo 11 februari om 10:00 uur

Locatie: Messiaskerk


Ds. Esther de Paauw in de Messiaskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

Pasen valt vroeg dit jaar en komende woensdag begint alweer de veertigdagentijd met de Aswoensdag.

Op deze laatste zondag van de Epifanie bereiden we ons dan ook voor op de veertigdagentijd.

Met het verhaal van de genezing van Naäman en een melaatse man worden we meegenomen naar een louteringsproces waarin we leren om door ons ego heen dichter te komen bij onze ziel, waarin we onszelf kunnen vinden en God.

Met mooie liederen en muziek wordt het een warme dienst. Ook de kinderen zijn van harte welkom bij de kindernevendienst.

Graag tot zondag!