zo 5 november om 10:00 uur

Locatie: Messiaskerk


Ds. J.C. van Dongen in de Messiaskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

Volgend op het aloude RK Allerheiligen en Allerzielen is in de Messiaskerk de Gedachtenis der Gestorvenen.

Wij zullen de namen noemen van hen die in de kring rond de Messiaskerk afgelopen jaar zijn gestorven. Familieleden en bekenden -ook wie niet kerkelijk is- zijn nadrukkelijk welkom om samen te gedenken.

Liederen, gebeden en Bijbellezingen zullen in verband staan met de gedachtenis èn de verwachting waaruit vanouds de christelijke gemeente put aan het einde van het Kerkelijk Jaar (vóór 1e Advent).

ds J.C. van Dongen is emeritus-predikant van de Duinzichtkerk in Den Haag