zo 22 oktober om 10:00 uur

Locatie: Messiaskerk


Ds. G.J. de Bruin in de Messiaskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

Vragen! Kinderen vragen zo gauw ze kunnen spreken: ‘Mama, gaat de zon ’s nachts slapen? Papa, heeft de regen een vader? Wie brengt de dauwdruppels op de planten in de tuin?’

Ook volwassenen kunnen het vragen niet laten. Stellen goede vragen, maar ook insinuerende vragen. Op de televisie horen we voortdurend de gesloten vragen van journalisten. Tijdens Kamerdebatten klinken regelmatig polariserende vragen.

De ene vraag kan iets bij je openbreken, een andere vraag zorgt ervoor dat je ‘op slot’ gaat.

Waar is Abel, je broer – krijgt Kaïn als kostbare vraag te horen. Eerst is er weerstand maar het brengt hem uiteindelijk bij zichzelf (Genesis 4).

Moeten we nu wel of niet belasting betalen aan de keizer, wordt Jezus gevraagd (Matteüs 22: 15-22). Geen vraag van de farizeeën en herodianen uit oprechte interesse, om open met elkaar van gedachten te wisselen. Het is niks anders dan een strikvraag.

Allen van harte welkom!