zo 10 september om 10:00 uur

Locatie: Messiaskerk


Ds. Adrie Sterrenburg in de Messiaskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

Het oecumenisch leesrooster reikt Matteüs 18: 15-20 aan. Daarin wordt een situatie geschetst waarin iemand uit de gemeente tegen je zondigt. Hoe lossen we dat op? Er is veel met de ‘mantel der liefde’ bedekt. Maar daarmee kwam wel de geloofwaardigheid van de gemeente op het spel te staan. We krijgen een soort van handleiding.

Het is in deze context, dat ook die bekende woorden klinken: “… waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.” Los van het verband hebben deze woorden bij ons veelal een geheel eigen betekenis gekregen.

Zware kost, maar ik hoop, dat u met mij de uitdaging aan wilt gaan.

Allen van harte welkom!