zo 15 oktober om 10:00 uur

Locatie: Kievietkerk


Ds. Bert Schüssler in de Kievietkerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te kijken.

De liturgie kunt u hier vinden

Op de achtergrond van deze zondag buldert het geweld in Oekraïne en Israël / Gaza; worden weerloze mensen uit hun feest, bed, rolstoel geschoten.

Mattheüs 22,1-14 is een lastige passage. Uitgesproken door Jezus, vlak voor zijn dood. Het gaat over het koninkrijk van de hemel als een bruiloftsfeest. Genodigden komen niet, Jan-en-allemaal in hun plaats. En één heeft de foute kleren aan. Vlak voor Mozes doodgaat zingt hij een lied, ook dat lezen we – Deuteronomium 32,1-7. We omzingen alle ontzetting, weerbarstigheid en hopeloosheid met het lied (762) van Jesaja. Het koninkrijk van de hemel is meer dan een zoete inval of een vrolijke fuif. Goede gasten gezocht.