zo 11 juni om 10:00 uur

Locatie: Kievietkerk


Ds. Frans Bouwen in de Kievietkerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te kijken.

De liturgie kunt u hier vinden

Zondag 11 juni is de Tiende Zondag van Pasen en de Derde van Pinksteren. Pasen en Pinksteren trekken ons als het ware over nieuwe grenzen heen. Dat was het doel van Jezus’ ‘Messiaanse’ roeping. Onze eredienst probeert de roeping, die Jezus als bijzondere opdracht van God tijdens zijn leven ontving, te bezien aan de hand van het verhaal over de zogenaamde ‘Syro-Fenicische vrouw ’uit het Evangelie naar Markus, hoofdstuk 7. Deze ‘heidense ’en daarmee ‘onreine ’vrouw, een vreemdelinge, zoals ooit Ruth, trekt op bijzondere wijze Jezus in Gods Naam over de grenzen van zijn eigen leer en visie heen, zoals ook Pasen met Jezus’ Opstanding een nieuwe grens doet overgaan naar een wereld van Liefde, Vrede en Gerechtigheid. Zijn Koninkrijk kome…en zoals ook Pinksteren ons, mensen, tot deelgenoot maakt om in zijn Heilige Geest verder te gaan, de toekomst in…wat ons ook maar moge toe-kome…

Ds em. Frans Bouwen, predikant van de Nederlandse Protestantse Gemeente rondom het meer van Genève.