zo 19 maart om 10:00 uur

Locatie: Dorpskerk


ds. Jilles de Klerk in de Dorpskerk

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te kijken.

De liturgie kunt u hier vinden.

Cantatedienst met gezelschap Quod Libet o.l.v. Johannes Gierl. In de dienst wordt Bach’s motet ‘Jesu, meine Freude’ uitgevoerd (BWV 227).

We besteden aandacht aan het 40-dagen project van de kinderen. In de lezingen voor deze vierde zondag voor Pasen staan twee lezingen op het rooster waarin het om zien en niet-zien gaat. Ik heb gekozen voor de lezing uit 1 Samuël 16 waarin David tot koning wordt gezalfd terwijl Saul nog op de troon zit. We zingen daar mooie liederen bij en ik houd er een korte overweging over. Daarnaast dus prachtige muziek van Bach. Die zal u verwarmen, zoals ook de kerk verwarmd is in verband met de  instrumentaria.

Bekendste motet van Bach in Dorpskerk:  Het motet ‘Jesu meine Freude’ van J.S.Bach wordt wel beschouwd als het meest muzikaal (en meest bekende) gevariëerde motet dat Bach ooit geschreven heeft. Tevens het langste motet, bijna een half uur. Het bekende koraal met deze titel is het ‘leitmotiv’ van dit prachtige werk van Bach.