zo 8 januari om 10:00 uur

Locatie: Dorpskerk


Ds. Jilles de Klerk in de Dorpskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

In de eerste eeuwen van de kerk vierde de christenen geen Kerst. Wel stond men op 6 januari stil bij de verschijning van Christus. Drie aspecten van Christus’ verschijning werden met name belicht: de aanbidding door de drie wijzen of koningen, Jezus’ doop en zijn eerste wonder op de bruiloft te Kana. Later werd 6 januari ‘Drie Koningen’ en werden de drie thema’s behandeld op de zondagen na deze datum. Wij volgen die traditie en lezen zondag het verhaal van de drie magiërs, die aangespoord door een ster, op zoek naar de koning van de Joden. Hun sterrenkunde wijst ze niet direct de juiste weg, maar brengt ze bij de oude koning: Herodes. Die doet niets nieuws, maar precies dat wat machthebbers steeds weer doen. De vraag is dan: ‘Hoe en waar vind je de koning, de leider naar Gods hart?’ We zingen mooie (Kerst)liederen en lezen Jesaja 60: 1-6 en Matteüs 2: 1-12.

 

Wat betreft Corona maatregelen volgen wij de landelijke richtlijnen.  Wel geven we elkaar de ruimte en houden rekening met elkaar.