zo 27 februari om 10:00 uur

Locatie: Dorpskerk


ds. R. Lanooy vanuit de Dorpskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

Op de laatste zondag voor het begin van de Veertigdagentijd klinkt een verhaal uit het boek Richteren. Richters zijn charismatische leiders die het volk Israël dat zichzelf in de verdrukking heeft gebracht, redden en dan weer even snel verdwijnen als ze zijn opgekomen. Ze doen dat op geheel eigen wijze, zoals ook te beluisteren valt in het verhaal van Gideon. Gideon is geroepen om het volk Israël te bevrijden van de Midjanieten. Hij zal dat doen als aanvoerder van de zog. Gideonsbende, maar de overwinning gaat niet gepaard met geweld, maar vindt plaats zonder slag of stoot. Het verhaal valt uiteen in drie delen: eerst wordt uitgemaakt wie er deel mag uitmaken van de Gideonsbende. Dan krijgt Gideon een teken van de overwinning die aanstaande is en vervolgens is er die strijd die geen strijd is. De kern van het verhaal kan worden samengevat met de woorden die we zullen zingen:  Hij wiens kracht in onze zwakheid woont, beschaamt de ogen van de sterken (LB 1001)

Ingebruikname Nieuwe Vleugel door Rijk Jansen

Aanstaande zondag wordt de nieuwe vleugel van de Dorpskerk in gebruik genomen tijdens de ochtenddienst. Volle bas, een enorme kleurenrijkdom in het middengebied en briljantie in de hoge tonen kenmerken deze prachtige Bösendorfer vleugel. Rijk Jansen heeft dan ook een tweetal werken uitgezocht waarin dit rijke kleurenpalet goed tot zijn recht komt.

Vóór de dienst speelt hij de Variations Sérieuses opus 54 van Felix Mendelssohn: thema met 17 variaties, geschreven in 1841. Het is één van Mendelssohn’s meest uitgevoerde composities. Het begint met een zeer klassiek thema en loopt stilistisch van Bach, via Beethoven tot de kracht die doet denken aan Brahms. Wilt u het helemaal horen, kom dan wat vroeger naar de kerk: het duurt ongeveer 11 minuten.

Ná de dienst hoort u de Toccata van Francis Poulenc, een Franse componist uit het begin van de vorige eeuw. De Toccata breekt met allerlei regels uit het verleden, maar laat duidelijk ook de verbinding met oudere muziek horen. Motoriek die we kennen uit de oude prelude vorm en prachtige melodieën, terwijl de harmoniek parallellen laat horen die terug doen denken aan samenklanken uit de oudheid, maar daarna lange tijd verboden waren. Ook tijdens de dienst is de vleugel te horen. In de nieuwere kerkmuziek speelt de piano een belangrijke rol. Een paar fraaie voorbeelden daarvan worden gezongen door de cantorij: composities van Antoine Oomen op teksten van Huub Oosterhuis. Uiteraard staat de cantorij weer onder leiding van Anneke.

 

Wat betreft Corona maatregelen volgen wij de landelijke richtlijnen.  Er geldt geen maximum bezoekers en u hoeft zich niet van te voren aan te melden.  Wel geven we elkaar de ruimte en houden rekening met elkaar.