zo 30 mei om 09:30 uur

Locatie: Messiaskerk


ds. Esther de Paauw vanuit de Messiaskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later te zien op Youtube Dutch Divine Services.

Deze zondag na Pinksteren vieren we de Drie-eenheid van God. De leer van de Drie-eenheid is een dogma om je tanden op stuk te bijten en tegelijkertijd een geweldig geloofsmysterie. Het bijzondere van het christelijk geloof is dat wij niet geloven dat God niet statisch is, maar juist dynamisch. Niet één ding of persoon is, maar dat God juist is in relatie en in gemeenschap. De leer van de drie-eenheid verwoordt het mysterie van God die op vele manieren en steeds weer anders in ons en onder ons is en ons uitnodigt om met Hem mee te bewegen en in relatie en gemeenschap te zijn.

Vanwege het beperkte aantal bezoekers wordt deze dienst twee keer gehouden. Om 9.30 in de Messiaskerk en om 11.00 uur in de Dorpskerk.

Nico Visscher bespeelt het orgel en er zijn zangers van de cantorij.

De liturgie kunt u hier vinden.

Vanaf 23 mei geldt een maximum van 30 bezoekers per dienst. U kunt zich voor deze dienst aanmelden bij het Kerkelijk Bureau.