zo 29 oktober om 10:00 uur

Locatie: Messiaskerk


Ds. Esther de Paauw in de Messiaskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

Een feestelijke doopdienst!

Het koor ‘Rejoice’ zingt onder leiding van Aad de Winter prachtige liederen.

De Bijbeltekst die op het rooster staat is Deuteronomium 6. Daarin wordt de opdracht gegeven om de kinderen in te wijden in de liefde tot God. Dat is natuurlijk een prachtige tekst bij een doopdienst.

Velen van ons proberen, of hebben geprobeerd om het geloof aan kinderen, kleinkinderen over te dragen. ln onze huidige tijd valt dat niet mee. Hoe dragen we geloof over aan volgende generaties en de samenleving van nu? Hoe kom je verder met gesprekken en hoe worden wij levende voorbeelden van de liefde tot God en elkaar?

Kortom, alle reden om zondag te komen en een nieuw kind in onze gemeente te ontvangen.

Er is kindernevendienst.