zo 29 augustus om 11:00 uur

Locatie: Messiaskerk


ds. Esther de Paauw vanuit de Messiaskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien.

De liturgie kunt u hier vinden

In zijn brief aan de Korinthiërs schrijft Paulus dat de ‘vrouwen moeten zwijgen tijdens de samenkomsten’. Een tekst die eeuwenlang gebruikt is om vrouwen te weigeren in de ambten van diakenen, ouderlingen en predikanten, maar ook een rol heeft gespeeld in de traditionele opvatting dat de vrouw ondergeschikt is aan de man. Maar wat is de achtergrond van deze woorden? Is Paulus een seksist die mannen een belangrijkere rol toekende in de christelijke gemeente dan vrouwen? Bedoelde Paulus deze woorden voor de hele kerk van alle plaatsen of eeuwen, of schreef hij dit alleen voor de gemeente in Korinthe? En hoe zit het met seksisme vandaag de dag in de kerk en de samenleving en kunnen deze teksten daar nog wat over zeggen? Kortom, weer spannende vragen a.s. zondag in dit slot van de cyclus over Bijbelteksten die grote gevolgen hebben gehad.

Rijk Jansen bespeelt het orgel.

In deze tweede dienst vanochtend is er kindernevendienst en oppas en aansluitend gelegenheid om koffie te drinken.

Van 25 juli tot en met 29 augustus is er in verband met de vakantie en zoals de laatste jaren gebruikelijk iedere zondag slechts 1 kerkgebouw in gebruik. Omdat de kerken nog steeds een beperkte capaciteit hebben zien we ons voorlopig genoodzaakt 2 diensten te houden in hetzelfde kerkgebouw. De eerste dienst zal starten om 9:30 en de tweede om 11:00 uur. Het betreft hier een herhaling. M.a.w. twee diensten met dezelfde liturgie en preek.

Er geldt geen maximum bezoekers en u hoeft zich niet van te voren aan te melden