zo 28 november om 09:30 uur

Locatie: Kievietkerk


ds. Jilles de Klerk vanuit de Kievietkerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te kijken.

De liturgie kunt u hier vinden

Omdat we in de kerkgebouwen tijdens een kerkdienst 1,5 meter afstand moeten houden, kunnen in de Kievietkerk maximaal 70 kerkgangers de dienst fysiek meevieren. Om die reden houden we de kerkdienst op zondag 28 november twee keer: om 9.30 uur en om 11.00 uur. Dan kunnen maximaal 140 mensen deze dienst fysiek meemaken.

Thema: Een groene(re) kerk! (voorbereid met diakenen in kader van de diaconale zondag)

Het gaat zondag over duurzaamheid. Is die ons een zorg? Persoonlijk, als kerk en als samenleving. We lezen het scheppingsverhaal uit Genesis 2 en een gelijkenis van Jezus over slecht beheer uit Matteüs 21: 33-40. Het wordt een dienst met een  praktische spits: wie wil meedenken en voorstellen doen over een groene(re) kerk? De dienst is voorbereid met een aantal diakenen.

Alleen in de dienst van 11 uur is er kindernevendienst.

In beide diensten zingt de cantorij o.l.v. Anneke Jansen en bespeelt Rijk Jansen het orgel.

Om zicht te houden op het aantal te verwachten kerkgangers vragen we u voor deze dienst aan te geven dát en in wélke kerkdienst u aanwezig wilt zijn, die van 9.30 uur of van 11.00 uur. Aanmelden bij het kerkelijk bureau via: info@pkn-wassenaar.nl of tel: 070-5114068.

 
Voor onze kerkdiensten is geen coronatoegangsbewijs vereist.  Dat geldt ook voor uitvaartplechtigheden.  Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen.
Bij kerkdiensten en andere bijeenkomsten hanteren we de 1,5 meter afstand en dragen we een mondkapje tijdens het verplaatsen (in- en uitgaan van het gebouw).