zo 30 mei om 11:00 uur

Locatie: Dorpskerk


ds. Esther de Paauw vanuit de Dorpskerk te Wassenaar

Deze dienst wordt niet gestreamd via onze kanalen omdat het een herhaling is van de dienst in de Messiaskerk deze ochtend.  Deze kunt u hier vinden.

Deze zondag na Pinksteren vieren we de Drie-eenheid van God. De leer van de Drie-eenheid is een dogma om je tanden op stuk te bijten en tegelijkertijd een geweldig geloofsmysterie. Het bijzondere van het christelijk geloof is dat wij niet geloven dat God niet statisch is, maar juist dynamisch. Niet één ding of persoon is, maar dat God juist is in relatie en in gemeenschap. De leer van de drie-eenheid verwoordt het mysterie van God die op vele manieren en steeds weer anders in ons en onder ons is en ons uitnodigt om met Hem mee te bewegen en in relatie en gemeenschap te zijn.

Vanwege het beperkte aantal bezoekers wordt deze dienst twee keer gehouden. Om 9.30 in de Messiaskerk en om 11.00 uur in de Dorpskerk.

Nico Visscher bespeelt het orgel en er zijn zangers van de cantorij.

Kinderen zijn welkom in de Kindernevendienst (aanmelden – zie onder)

De liturgie kunt u hier vinden

Vanaf 23 mei geldt een maximum van 30 bezoekers per kerkgebouw. U kunt zich voor deze diensten aanmelden bij het Kerkelijk Bureau. De kerkdienst is ook online te volgen.