zo 1 augustus om 09:30 uur

Locatie: Kievietkerk


ds. Esther de Paauw vanuit de Kievietkerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te kijken.

De liturgie kunt u hier vinden

Er staat een aantal teksten in de Bijbel die in de geschiedenis grote gevolgen hebben gehad. Een voorbeeld daarvan is het verhaal van de vervloeking van Cham door zijn vader Noach. Niet alleen is dit een vreemd en aanstootgevend einde van het zondvloedverhaal, het is ook eeuwenlang gebruikt om de onderdrukking en slavernij van donkere mensen op grond van de Bijbel te rechtvaardigen. Wat moeten we vandaag de dag met dit verhaal dat zulke grote gevolgen heeft gehad? Moeten we van deze verhalen onmiddellijk afstand nemen of heeft het ons toch ook nog iets te zeggen in de actuele debatten over racisme en discriminatie?

Van 25 juli tot en met 29 augustus is er in verband met de vakantie en zoals de laatste jaren gebruikelijk iedere zondag slechts 1 kerkgebouw in gebruik. Omdat de kerken nog steeds een beperkte capaciteit hebben zien we ons voorlopig genoodzaakt 2 diensten te houden in hetzelfde kerkgebouw. De eerste dienst zal starten om 9:30 en de tweede om 11:00 uur. Het betreft hier een herhaling. M.a.w. twee diensten met dezelfde liturgie en preek.

Er geldt geen maximum bezoekers en u hoeft zich niet van te voren aan te melden