zo 7 november om 16:00 uur

Locatie: Dorpskerk


Op zondag 7 november a.s. vindt het jaarlijkse gedachtenisconcert plaats in de Dorpskerk. Het concert begint om 16.00 en zal een goed uur duren. Het concert biedt allen die een dierbare verloren de gelegenheid de gestorvene(n) te gedenken.

Dit jaar zal het Drechtsteden Bachkoor o.l.v. Nico van der Meel medewerking verlenen. Het zal muziek van o.a. Bach, Sweelinck en Buxtehude ten gehore brengen en wordt daarbij op orgel begeleid door Rijk Jansen, cantor-organist van de Dorpskerk. Hij speelt ook enkele korte solowerken.

Burgemeester De Lange zal een toespraak houden namens de burgerlijke gemeente. Diaken George Brink zal hetzelfde namens de Raad van Kerken doen. Na afloop is er voor wie wil gelegenheid een kaarsje voor een overledene aan te steken. Er wordt afgesloten met een drankje.

Het gedachtenisconcert is een initiatief van de Raad van Kerken Wassenaar in samenwerking met uitvaartverzorging Omen.

Toegang is gratis.

In verband met de coronamaatregelen wordt u bij de ingang wel gevraagd uw QR-code, vaccinatiebewijs of een recent negatief coronatestresultaat te tonen.

Tevens hanteren we de 1,5 meter afstand en dragen we een mondkapje tijdens het verplaatsen (in- en uitgaan van het gebouw).